Nieuwsbrief december 2015

Een succesvolle doorstart na een moeilijk jaar

Aan het einde van 2015 willen wij u graag op de hoogte brengen van de ontwikkelingen van onze school in Makombeh. Successen die mogelijk waren dankzij uw donaties!

Vorig jaar stond Sierra Leone en ook Makombeh helaas in het teken van het Ebola virus en de vele slachtoffers die daarmee gepaard gingen. Een jaar dat onze kinderen niet naar school mochten om een verdere verspreiding van het Ebola virus te voorkomen. Inmiddels is Sierra Leone gelukkig weer Ebola-vrij. Dat bood Eamonn afgelopen maand de mogelijkheid om weer naar Makombeh af te reizen om met eigen ogen te kunnen zien hoe het nu met de school gaat. Daarover in deze in deze nieuwsbrief meer…

De successen van 8 jaar lesgeven

Inmiddels is het al weer 8 jaar geleden dat in Makombeh de eerste lessen van start gingen. Een aantal kinderen uit het dorp werd destijds op provisorische wijze les gegeven onder beschutting van bomen. Dit jaar wordt aan een record aantal van 155 kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar onderwijs gegeven, door 3 vaste en 3 ondersteunende leerkrachten. Inmiddels krijgen de meeste kinderen les in ons stenen schoolgebouw. Een ontwikkeling waar we trots op zijn!

Tijdens zijn bezoek vorige maand aan Mekombeh, sprak Eamonn onder andere met 2 meisjes van het 1e uur, Adamsay Sesay en Adamsy Bangura. Zij zijn respectievelijk 7 en 8 jaar geleden begonnen op onze school en inmiddels met succes doorgestroomd naar de 1e en 2e klas van de middelbare school in een naburig dorp. Dit hadden zij niet kunnen bereiken zonder het volgen van de lessen op onze school. Dit was een mooi voorbeeld voor Solo Bangura. Deze 6 jarige jongen werkte tot enkele weken geleden nog op het land bij zijn vader. Dankzij bemiddeling door Eamonn, is Solo onlangs vol trots begonnen met het volgen van zijn eerste lessen.

De toekomstplannen voor de school

De afgelopen jaren is vooral ingezet om zo veel mogelijk kinderen in Makombeh en de nabije omgeving, onderwijs te kunnen bieden. Nu dit bereikt is, is het onze ambitie om te investeren in kwaliteit en duurzaamheid van dit succesvolle project. Dat doen we door te investeren in een goede scholing van de leerkrachten. Daarnaast zijn er kwaliteitsexamens geïntroduceerd voor de kinderen in het laatste jaar, alvorens door te mogen stromen naar de middelbare school.

Naast de financiering van de school door middel van uw donaties willen wij ook zorgen dat er gewerkt wordt aan zelfredzaamheid van de school en een economische ontwikkeling van Makombeh. In afstemming met de dorpsgenoten is onlangs afgesproken dat we zullen starten met micro-krediet programma’s. Dat betekent dat meerdere bewoners een bijdrage zullen krijgen om landbouwproducten en specerijen te kunnen verbouwen èn te transporteren naar naburige markten. De te behalen winsten zullen terugvloeien in de school.

Valentijnsborrel in teken van Makombeh

Om stil te staan bij deze succesvolle ontwikkelingen, dankzij uw donaties, zullen wij u binnenkort uitnodigen voor onze Makombeh-benefietborrel op zaterdag 13 februari, daags voor Valentijnsdag… Meer informatie volgt, maar houd u graag deze avond alvast vrij in uw agenda. Intussen hopen wij natuurlijk van harte dat u ons blijft steunen.

Uw donatie is welkom op NL60 RABO 0106124153 t.n.v. Stichting Makombeh.

Als u geld gestort heeft, laat dat ons dan s.v.p. weten via stichtingmakombeh@gmail.com. Alvast enorm bedankt!

Bijlagen