Over de stichting

Het komend jaar wil de stichting zich vooral richten op de zelfredzaamheid van de school. Het lokale (gemeentelijk) bestuur zal een deel van de salarissen van de leerkrachten overnemen als aan een aantal minimum voorwaarden wordt voldaan (WC, waterput en 6 klaslokalen). Daarmee wil de stichting de duurzaamheid van de school garanderen. Door de geboden kwaliteit van het onderwijs wordt de kans op een vervolgopleiding voor de kinderen vergroot. Hiermee kan een spiraal doorbroken worden waarbij jonge kinderen op het land moeten werken.